Vzdělávání v době koronaviru

Mimořádná situace vyžaduje mimořádné přístupy - také k duchovnímu růstu a vzdělávání. Srdečně zveme ke studiu Božího slova, Bible, online.

Vzdělávání dospělých

Mezi hlavní vyučování v našem sboru patří nedělní kázání. Ale podobně jako nám nestačí strava pro tělo jednou za týden, ani při zdravém duchovním růstu se nespokojíme s výživou jednou za čas. Máte zájem poznat zblízka knihu knih a světový bestseller? Zveme všechny, kteří spolu s námi chtějí zažít inspiraci pro duchovní život, na setkávání v menších skupinách během týdne.

Každé úterý (mimo prázdnin) 17:00 - 18:00 hod, zveme na komunitní studium Bible v malé skupině. Nyní společně nacházíme inspiraci v novozákonní knize Skutků apoštolů.

Většinou ve středy a čtvrtky večer probíhá vzdělávání v několika rodinách v Olomouci. I tam jste srdečně zváni.

Úterní studium na Blažejském náměstí
Vzdělávání v menších skupinách

Pokud máte zájem o seznámení s křesťanstvím, nabízíme Kurzy Alfa a kurz Objevování křesťanství. Také pro zájemce k křest máme tzv. přípravku, několik setkání před křtem, během kterých si každý může vyjasnit význam křtu a následování Ježíše Krista.

Další inspiraci můžete získat na vzdělávacích konferencích evangelikálních církví, které naši členové využívají:

info@baptisteolomouc.cz+420 603 473 405
(c) 2020 Sbor Bratrské jednoty baptistů v Olomouci, Tř. Svornosti 111/2a, 779 00 Olomouc