Dětem

V našem společenství jsme vděčni Pánu Bohu za děti a jejich rodiny. Protože jim také chceme předávat dobrou zprávu evangelia způsobem, kterým rozumí, připravujeme pro ně během školního roku program pro menší a větší děti v době kázání pro dospělé.

Během letních prázdnin se děti mohou těšit na letní tábor

Setkávají se také starší děti v dorostovém a mládežnickém věku.

Tábory pro děti

Doporučujeme také letní tábory, které nabízí Rodinné centrum Provázek, které podporujeme. Více na webu www.rcprovazek.cz/tabor

Tábory pro děti
info@baptisteolomouc.cz+420 603 473 405
© 2021 Sbor Bratrské jednoty baptistů v Olomouci
Tř. Svornosti 111/2a, 779 00 Olomouc