Záznamy nedělních kázání

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. (2 Timoteovi 3:17)

Živě vysíláme každou neděli 9:30 na https://live.lipaolomouc.cz

Naše víra stojí na pevném základě

21.1.2024
2Petr 1:12-24, Marek 9:2-8
Řečník:
Naše víra stojí na pevném základě
Miroslav Čížek

Poznání

14.1.2024
2Petr 1:1-16
Řečník:
Poznání
Miroslav Čížek

Být In (být v něm - v Kristu)

7.1.2024
Římanům 8:1 Koloským 3:3 Efezským 1:1-13 2:13 Galatským 2:4 3:26-29 5:13 Římanům 8:2 Filipským 4:19 Koloským 2:6 1Jan 2:6
Řečník:
Být In (být v něm - v Kristu)
Pavel Mečkovský

Z miláčka Hospodinova modlářem

31.12.2023
1.Královská 3:5, 11:1-13
Řečník:
Z miláčka Hospodinova modlářem
Miroslav Čížek

Dívka z Nazareta

24.12.2023
Lukáš 1:5-19, 26-38
Řečník:
Dívka z Nazareta
Pavel Mečkovský

Strom života

17.12.2023
Genesis 1,2,3:15-22 Zjevení 22:13-14
Řečník:
Strom života
Miroslav Čížek

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen

10.12.2023
Marek 16:15-16
Řečník:
Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen
Miroslav Čížek

Z lásky k nám se Bůh stal člověkem

3.12.2023
Židům 1:1-4 Izaiáš 9:1-5 Koloským 1:15-20
Řečník:
Z lásky k nám se Bůh stal člověkem
Miroslav Čížek

Boží slovo pozvedá osobní životy i celé národy

26.11.2023
2.Timoteovi 3:14-17
Řečník:
Boží slovo pozvedá osobní životy i celé národy
Miroslav Čížek

Zodpovědné uctívání

19.11.2023
2.Paralipomenon 5:11-14_7:1-14 Jan 4:19-24
Řečník:
Zodpovědné uctívání
Miroslav Čížek

Setkání žen

19.11.2023
Řečník:
Setkání žen
Paní Gražyna Kaletová

Zodpovědnost za výchovu dětí

12.11.2023
Přísloví 13:24 Přísloví 19:18 Efezským 6:1-3
Řečník:
Zodpovědnost za výchovu dětí
Pavel Mečkovský

Vzdělávání v týdnu

Hlubší studium Bible ve středy od 18:00

Během školního roku se scházíme také v týdnu ke čtení a zamýšlení nad oddíly z Bible. Každou první a třetí středu v měsíci v Lípě, druhou a čtvrtou středu na domácích skupinách. Případná pátá středa v měsíci připadne na večer modliteb a chval.

Nedílnou součástí je příprava účastníků tím, že si přečtou studovaný oddíl a zamyslí se nad několika otázkami. Začneme vždy společnými písněmi a modlitbami, pustíme se do diskuse (případně v chatu), a na závěr vše shrneme s aplikací.

ODKAZ NA ZOOM

Skupinky

Menší společenství v domácích skupinách

Menší skupinky se nyní scházejí v domácnostech členů sboru. Bližší info u bratra Pavla Mečkovského.

Další inspirace

Zapojte se do výzvy přečtení Bible za rok

Plán čtení Bible najdete zde. A nebo využijte skvělé aplikace YouVersion, která má spoustu plánů na přečtení Bible, a vychytávek.

Pro děti na internetu

Využijte nabídku duchovního vzdělávání pro děti:

Křesťanské organizace připravili pro děti stránky "S Bohem v době koronaviru". Děti na nich najdou kromě základních informací odkazy na korespondenční kurzy, na denní čtení a na dětské písničky. Stránky jsou na adrese:
sbohem.hledejanajdi.cz

Pomozte nám s propagací - předejte dětem, sdílejte na sociálních sítích apod.

www.detskamisie.cz
www.hledejanajdi.cz
Web4kids
Připravili pro děti interaktivní prvky i příběhy na pokračování, každý den jednu kapitolu. Najdete je na webu: web4kids.cz
Den má 1 440 minut - využijte materiály na malé ztišení na cca. 5 minut v rodinném kruhu. Určitě si ten čas najdete :)
https://www.timdvadva.cz/velikonoce/

Chcete duchovně růst?

Mezi hlavní vyučování v našem sboru patří nedělní kázání. Ale podobně jako nám nestačí strava pro tělo jednou za týden, ani při zdravém duchovním růstu se nespokojíme s výživou jednou za čas. Máte zájem poznat zblízka knihu knih a světový bestseller? Zveme všechny, kteří spolu s námi chtějí zažít inspiraci pro duchovní život, na setkávání v menších skupinách během týdne.

Většinou ve středy a čtvrtky večer probíhá vzdělávání v několika rodinách v Olomouci. I tam jste srdečně zváni.

Úterní studium na Blažejském náměstí
Vzdělávání v menších skupinách

Pro zájemce o křest máme tzv. přípravku, což je několik setkání před křtem, během kterých si každý může vyjasnit význam křtu a následování Ježíše Krista.

Další inspiraci můžete získat na vzdělávacích konferencích evangelikálních církví, které naši členové využívají:

info@baptisteolomouc.cz+420 603 473 405
© 2021 Sbor Bratrské jednoty baptistů v Olomouci
Tř. Svornosti 111/2a, 779 00 Olomouc