Záznamy nedělních kázání

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. (2 Timoteovi 3:17)

Živě vysíláme každou neděli 9:30 na https://live.lipaolomouc.cz

Zákon a milost

25.9.2022
Římanům 7:1-13
Řečník:
Zákon a milost
Miroslav Čížek

Stali jsme se služebníky Božími

18.9.2022
Ř 6, 15-23
Řečník:
Stali jsme se služebníky Božími
Miroslav Čížek

Vysvobození od moci hříchu

11.9.2022
Římanům 6:1-14
Řečník:
Vysvobození od moci hříchu
Miroslav Čížek

Milost je mocnější

4.9.2022
Římanům 5:12-21
Řečník:
Milost je mocnější
Pavel Mečkovský

Veřejné bohoslužby a společenství po domech

28.8.2022
Skutky 20:20
Řečník:
Veřejné bohoslužby a společenství po domech
Miroslav Čížek

Domácí skupiny jako prostředí vztahů a důvěry

21.8.2022
Skutky 2:41
Řečník:
Domácí skupiny jako prostředí vztahů a důvěry
Miroslav Čížek

O odpuštění

14.8.2022
Efezským 4:31
Řečník:
O odpuštění
Pavel Mečkovský

Elíša se ujímá prorockého úřadu

7.8.2022
2 Kr 2,1-15
Řečník:
Elíša se ujímá prorockého úřadu
Miroslav Čížek

Jóšijášova reforma

31.7.2022
2 Pa 34. - 35.
Řečník:
Jóšijášova reforma
Miroslav Čížek

David a Jónatan (o přátelství)

24.7.2022
1S:18,19,20,31 2S:1,11,12
Řečník:
David a Jónatan (o přátelství)
Miroslav Čížek

Duchovní krize Eliáše

17.7.2022
1K:1-18
Řečník:
Duchovní krize Eliáše
Miroslav Čížek

Podvodník je podveden

10.7.2022
Genesis 29-31
Řečník:
Podvodník je podveden
Pavel Mečkovský

Vzdělávání v týdnu

Hlubší studium Bible ve středy od 18:00

Během školního roku se scházíme také v týdnu ke čtení a zamýšlení nad oddíly z Bible. Každou první a třetí středu v měsíci v Lípě, druhou a čtvrtou středu na domácích skupinách. Případná pátá středa v měsíci připadne na večer modliteb a chval.

Nedílnou součástí je příprava účastníků tím, že si přečtou studovaný oddíl a zamyslí se nad několika otázkami. Začneme vždy společnými písněmi a modlitbami, pustíme se do diskuse (případně v chatu), a na závěr vše shrneme s aplikací.

ODKAZ NA ZOOM

Skupinky

Menší společenství v domácích skupinách

Menší skupinky se nyní scházejí online, na Skypu, Zoomu, Meetu, WhatsAppu... :-) Kontaktujte bratra Pavla Mečkovského.

Další inspirace

Zapojte se do výzvy přečtení Bible za rok

Plán čtení Bible najdete zde. A nebo využijte skvělé aplikace YouVersion, která má spoustu plánů na přečtení Bible, a vychytávek.

Pro děti na internetu

Využijte nabídku duchovního vzdělávání pro děti:

Křesťanské organizace připravili pro děti stránky "S Bohem v době koronaviru". Děti na nich najdou kromě základních informací odkazy na korespondenční kurzy, na denní čtení a na dětské písničky. Stránky jsou na adrese:
sbohem.hledejanajdi.cz

Pomozte nám s propagací - předejte dětem, sdílejte na sociálních sítích apod.

www.detskamisie.cz
www.hledejanajdi.cz
Web4kids
Připravili pro děti interaktivní prvky i příběhy na pokračování, každý den jednu kapitolu. Najdete je na webu: web4kids.cz
Den má 1 440 minut - využijte materiály na malé ztišení na cca. 5 minut v rodinném kruhu. Určitě si ten čas najdete :)
https://www.timdvadva.cz/velikonoce/

Chcete duchovně růst?

Mezi hlavní vyučování v našem sboru patří nedělní kázání. Ale podobně jako nám nestačí strava pro tělo jednou za týden, ani při zdravém duchovním růstu se nespokojíme s výživou jednou za čas. Máte zájem poznat zblízka knihu knih a světový bestseller? Zveme všechny, kteří spolu s námi chtějí zažít inspiraci pro duchovní život, na setkávání v menších skupinách během týdne.

Většinou ve středy a čtvrtky večer probíhá vzdělávání v několika rodinách v Olomouci. I tam jste srdečně zváni.

Úterní studium na Blažejském náměstí
Vzdělávání v menších skupinách

Pro zájemce o křest máme tzv. přípravku, což je několik setkání před křtem, během kterých si každý může vyjasnit význam křtu a následování Ježíše Krista.

Další inspiraci můžete získat na vzdělávacích konferencích evangelikálních církví, které naši členové využívají:

info@baptisteolomouc.cz+420 603 473 405
© 2021 Sbor Bratrské jednoty baptistů v Olomouci
Tř. Svornosti 111/2a, 779 00 Olomouc