Obecná témata


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum
Poslání učedníků Matouš 28:16-20 Pavel Coufal 26. 8. 2018
Oltář neznámému bohu (Pavel v Athénách) Skutky apoštolské 17:22-27 Clayton Ryan 19. 8. 2018
Žeň je velká, ale ... Matouš 9:35-38 Petr Coufal 12. 8. 2018
Moudrost Pavel Mečkovský 5. 8. 2018
Jan Hus - kázání z Postily o hněvu Matouš 5:20-24 Petr Coufal 8. 7. 2018
Pýcha a pokora Lukáš 18:8-14 Pavel Mečkovský 1. 7. 2018
Jarní úklid v duši II. (Seslání Ducha svatého) Skutky apoštolské 2:1-4 Petr Coufal 20. 5. 2018
Jarní úklid v duši I. Žalmy 51 Petr Coufal 13. 5. 2018
Neděle vzkříšení 2018 Mark Brüner 1. 4. 2018
Velkopáteční bohoslužba 2018 Jan 3:16-17 Petr Coufal 30. 3. 2018
Scénka na Velký Pátek 30. 3. 2018
Svědectví 6 křtěnců na křtu 25.3.2018 25. 3. 2018
Křestní kázání - Květná neděle Matouš 28:18-20 Petr Coufal 25. 3. 2018
Církev jako rodina Galatským 6:1-10 Petr Coufal 25. 2. 2018
Jak vést rodinu Pavel Mečkovský 18. 2. 2018
Pojďte ke mně všichni (TeenChallege) Marek 11:28-30 Pavel Midrla 11. 2. 2018
Boží plán pro manželství Efezským 5
1. Mojžíšova 2
Petr Coufal 4. 2. 2018
Svrchovaný Bůh, dárce pokoje Izajáš 57:15-19 Petr Coufal 31. 12. 2017
Jonáš Jonáš 3:1-4:2 Filip Mečkovský 29. 10. 2017
Díkůvzdání-Slovo-Podstata-Činy Žalmy 145 Petr Coufal 22. 10. 2017
Staršovstvo II. - povinnosti církve Pavel Mečkovský 15. 10. 2017
Staršovstvo I.-povinnosti starších, diskuse 1. list Timoteovi 3:2-7
Titovi 1:5-9
1. list Petrův 5:1-7
Skutky apoštolské 20:28-30
Petr Coufal 8. 10. 2017
Nepřeskakuj v modlitbě (Abba) Lukáš 11 Petr Coufal 27. 8. 2017
Nevzrušuj se, Bůh vládne Žalmy 37 Petr Coufal 20. 8. 2017
Příběh Lota - aneb jak uvařit žábu Pavel Mečkovský 13. 8. 2017
Zjevené tajemství Efezským 2:13-19 Petr Coufal 6. 8. 2017
Služba Pána Ježíše tělu i duši Marek 1:21-28 Petr Coufal 30. 7. 2017
Zapři sám se, vezmi svůj kříž a následuj mne Marek 8:34 Petr Coufal 23. 7. 2017
Zamyšlení nad křížem Pavel David 16. 7. 2017
Evangelium oběti - Cyril, Metoděj, Hus Židům 12:1-3 Petr Coufal 9. 7. 2017

Napište nám

Máte dotaz, modlitbu?

Mapa

Kde se můžeme setkat ...

Kalendář

Kdy, kde co, vždy aktuálně

TOPlist