Obecná témata


Loading Player...

Titulek Písmo Mluvčí Datum
Církev jako rodina Galatským 6:1-10 Petr Coufal 25. 2. 2018
Jak vést rodinu Pavel Mečkovský 18. 2. 2018
Pojďte ke mně všichni (TeenChallege) Marek 11:28-30 Pavel Midrla 11. 2. 2018
Boží plán pro manželství Efezským 5
1. Mojžíšova 2
Petr Coufal 4. 2. 2018
Svrchovaný Bůh, dárce pokoje Izajáš 57:15-19 Petr Coufal 31. 12. 2017
Jonáš Jonáš 3:1-4:2 Filip Mečkovský 29. 10. 2017
Díkůvzdání-Slovo-Podstata-Činy Žalmy 145 Petr Coufal 22. 10. 2017
Staršovstvo II. - povinnosti církve Pavel Mečkovský 15. 10. 2017
Staršovstvo I.-povinnosti starších, diskuse 1. list Timoteovi 3:2-7
Titovi 1:5-9
1. list Petrův 5:1-7
Skutky apoštolské 20:28-30
Petr Coufal 8. 10. 2017
Nepřeskakuj v modlitbě (Abba) Lukáš 11 Petr Coufal 27. 8. 2017
Nevzrušuj se, Bůh vládne Žalmy 37 Petr Coufal 20. 8. 2017
Příběh Lota - aneb jak uvařit žábu Pavel Mečkovský 13. 8. 2017
Zjevené tajemství Efezským 2:13-19 Petr Coufal 6. 8. 2017
Služba Pána Ježíše tělu i duši Marek 1:21-28 Petr Coufal 30. 7. 2017
Zapři sám se, vezmi svůj kříž a následuj mne Marek 8:34 Petr Coufal 23. 7. 2017
Zamyšlení nad křížem Pavel David 16. 7. 2017
Evangelium oběti - Cyril, Metoděj, Hus Židům 12:1-3 Petr Coufal 9. 7. 2017
Odevzej starosti Bohu Matouš 6 Pavel Mečkovský 2. 7. 2017
Křestní kázání - Mrtví hříchu, živí Kristu Římanům 6:1-14 Clayton Ryan 18. 6. 2017
Získávání lidí pro Krista 1. list Korintským 9:20-22 Milan Szturc 11. 6. 2017
Seslání Ducha svatého / Stánek setkávání Jóel 3 Petr Coufal 4. 6. 2017
Jochebet - matka Mojžíšova (Den matek 2017) 2. Mojžíšova 2:1-2 Petr Coufal 14. 5. 2017
Jediné přikázání se zaslíbením (modlitební úvod Den matek) Pavel Mečkovský 14. 5. 2017
Mé jho netlačí a břemeno netíží Matouš 11:28-30 Ivan Jurka 30. 4. 2017
Co pro tebe znamená Ježíšovo vzkříšení? Lukáš 24:13-24 Petr Coufal 23. 4. 2017
Ježíš byl vzkříšen-Aby byli jedno Jan 17
1. list Korintským 15:3-8
Petr Coufal 16. 4. 2017
Neděle vzkříšení 2017 - Aby byli jedno - CELÝ PROGRAM Jan 17
1. list Korintským 15
Petr Coufal 16. 4. 2017
Velkopáteční bohoslužba (Slovo) Dalimil Staněk 14. 4. 2017
Nenaplněná očekávání - Palmová neděle Jan 12:12-19 Pavel Mečkovský 9. 4. 2017
Recept na dobrou komunikaci List Jakubův Pavel Mečkovský 26. 2. 2017

Napište nám

Máte dotaz, modlitbu?

Mapa

Kde se můžeme setkat ...

Kalendář

Kdy, kde co, vždy aktuálně

TOPlist