ÚNOR - MĚSÍC RODINY

Únorová kázání jsou zaměřena na vztahy s našimi nejbližšími. Přijďte si nastavit zrcadlo Božího Slova, zamyslet se, posunout se dál. 

25. února - Výroční sborové shromáždění s obědem (do 15:00 hod). Prosím všechny členy, aby udělali maximum pro to, aby byli přítomni. PS: Od 16 hodin volejbal 30- vs 30+ :-))!

Dětský tábor spustil přihlášky: http://www.taborybjb.estranky.cz/

Nový kurz pro ty, kdo se chtějí zdokonalit v angličtině a přitom se dozvědět, o čem je křesťanství (nebo jen pobýt se skvělými lidmi).


Nedělní bohoslužby

V neděli se nyní zamýšlíme nad knihou Skutky apoštolů. Jste srdečně zváni! Pokud nemůžete přijít, můžete si poslechnout nahrávku na našich stránkách.

Sborové společenství


Sborový dům

Aktuálně na adrese www.baptisteolomouc.cz/sborovydum můžete sledovat informace k projektu rekonstrukce sborové budovy, bývalého kina Lípa. Zahájili jsme stavbu a jsme vděčni, že kvůli dárcům (zatím) smíme pokračovat. Děkujeme všem dárcům za jejich štědrost!

 


Naše setkání 

Pravidelné bohoslužby v BEA Centru, Kosmonautů 1, vždy 9:30-11:00 hod. Zapojte se také do úterního vyučování a nebo do domácích skupinek.
BEA Centrum, nedělní bohoslužby

Na pravidelném nedělním setkání (bohoslužbě) se můžete těšit na program s písněmi, modlitbami a výkladem Boží Slova do každodenního života. Pro děti je připraven krásný program během kázání. Každou 1. a 3. neděli v měsíci vysluhujeme památku Večeře Páně, ke které jsou zváni všichni znovuzrození křesťané, kteří vyznali svou víru ve křtu ve jméno Ježíše Krista. Ale jsme rádi, když všichni zůstaneme společně, spolu se všemi, kteří se mezi námi cítí dobře. Třeba u společného čaje a kávy po bohoslužbě.

VERŠE NA ROK 2018

SBOR
Hospodin, váš Bůh, je milostivý a slitovný a svou tvář neodvrátí od vás, když se k němu navrátíte.   2. Paralipomenon 30, 9

STARŠOVSTVO
Neochabujte v dobrém jednání.   2 Tesalonickým 3, 13

LÍPA
Snažte se upevňovat své povolání a vyvolení. Budete-li to činit, nikdy neklopýtnete.        2 Petrova 1, 10

DĚTI
Nedělejte si starost o zítřek.         Matouš 6, 34

DOROST
Modlete se za ty, kteří vám ubližují.     Lukáš 6, 28

MLÁDEŽ
Mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl. Matouš 24, 4

CHVÁLÍCÍ SKUPINKY
Jestliže teď napravíš své srdce a vztáhneš své ruce k Bohu, nadejde ti věk jasnější nad poledne.        Jób 11, 13.17a

FUSION
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!     Filipským 4, 4

PROVÁZEK
Nenávist vyvolává sváry, kdežto láska přikrývá všechna přestoupení. Přísloví 10, 2

DOMOV DŮCHODCŮ
Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!    Žalm 103,1 

ANGLICKÁ BOHOSLUŽBA (OIF)
Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.          Římanům 13, 8

 

Napište nám

Máte dotaz, modlitbu?

Mapa

Kde se můžeme setkat ...

Kalendář

Kdy, kde co, vždy aktuálně

TOPlist